โปรแกรมทัวร์
Booking.com
Car rentals in over 6000 locations worldwide
Top Bahamas Cruises

ทัวร์ฮ่องกง
เดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2561 (วันปีใหม่)
โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งกระเช้า 360 อง...
ราคา : 18,900.00 บาท
เดินทาง : ตุลาคม 2561
สนุกสุดเหวี่ยงที่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง แบบเต็มวันนั่งรถรางพีคแทรม นั่งกระเช้าลอยฟ้านอง...
ราคา : 16,999.00 บาท
เดินทาง : กันยายน 2561
สักการะเจ้าแม่กวนอิม l ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล l ครบสูตร  ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมือง...
ราคา : 0.00 บาท
เดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 61
สักการะเจ้าแม่กวนอิม l ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล l ครบสูตร  ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมือง...
ราคา : 5,885.00 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 61
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน ...
ราคา : 14,999.00 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตีย...
ราคา : 17,999.00 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง ...
ราคา : 14,999.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 61
กำหนดการเดินทาง   รายละเอียด เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่...
ราคา : 17,900.00 บาท
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 61
 ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุ...
ราคา : 15,900.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 61
เที่ยวดีสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา วิคตรอเรีย พีคหมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความ...
ราคา : 17,900.00 บาท
เดินทาง : พฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยว ...
ราคา : 7,999.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 61
เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยนชมความงามพระรา...
ราคา : 14,999.00 บาท
 
เว็บสำเร็จรูป
×