โปรแกรมทัวร์
Booking.com
Car rentals in over 6000 locations worldwide
Top Bahamas Cruises

ทัวร์จีน
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่งย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวง...
ราคา : 17,900.00 บาท
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (ช่วงปีใหม่)
นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีนชมความยิ่งใหญ่ของ ถ้ำปร...
ราคา : 12,777.00 บาท
เดินทาง : ก.ย. 61
เที่ยวครบไฮไลท์เส้นทางสายไหม ชมถ้ำม่อเกา ถ้ำพุทธศิล์ป อายุนับพันปี กำแพงเมืองจีนเจี่ยยี่กว...
ราคา : 50,900.00 บาท
เดินทาง : ก.ย. - พ.ย. 61
วันที่ 19-23 ก.ย. 61 18,900 วันที่ 20-24 ก.ย. 61 18,900 ...
ราคา : 17,900.00 บาท
เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
สัมผัสธรรมชาติความงาม แห่งเมืองกุ้ยหลินเที่ยวชมสวนฉวนซาน ชมถ้ำทะลุ เขางวงช้าง เขาเซียงกงสักการะเจดี...
ราคา : 13,900.00 บาท
เดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุ ไม่เกิน18ปี ...
ราคา : 11,777.00 บาท
เดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 61
สัมผัสธรรมชาติความงาม แห่งเมืองกุ้ยหลินเที่ยวชมสวนฉวนซาน ชมถ้ำทะลุ เขางวงช้าง เขาเซียงกงสักการะเจดี...
ราคา : 13,900.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน ผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า20ปี พ...
ราคา : 15,900.00 บาท
เดินทาง : พ.ค. - ส.ค. 61
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน ...
ราคา : 25,888.00 บาท
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน  เด็กอายุไม่เกิน18ปี ...
ราคา : 18,888.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน ผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า20ปี พ...
ราคา : 15,900.00 บาท
เดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2561
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั...
ราคา : 12,900.00 บาท
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 61
ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ชมความงามที...
ราคา : 11,999.00 บาท
เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 61
TG-B12 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของ...
ราคา : 15,888.00 บาท
เดินทาง : มีนาคม - กันยายน 2561
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินสักครั้งหนึ่งในชีวิต มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่...
ราคา : 24,777.00 บาท
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2561
เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่งย้อนอดีตสู่แห่งความยิ่งใหญ่ของ...
ราคา : 15,888.00 บาท
เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
เฉินตู ทิเบต ที่สุดแห่งหลังคาโลก สัมผัสอารยธรรม ความงาม ของดินแดนที่อยู่สูงสุด !!!เชิญชมมรดกโล...
ราคา : 33,777.00 บาท
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 61
เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่งย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวง...
ราคา : 16,777.00 บาท
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุไม่เกิน18ปี ...
ราคา : 11,777.00 บาท
เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 61
ไม่เข้าร้านรัฐบาล  มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง    ...
ราคา : 22,900.00 บาท
 
เว็บสำเร็จรูป
×